Българската Телелинк се присъедини към Cybersecurity Tech Accord на Facebook и Microsoft

Николай Нейчев 10 октомври 2018
Телелинк Телелинк

Телелинк е първата българска компания, която се присъединява към Cybersecurity Tech Accord – обединение на 60 глобални технологични компании за защита на личните данни на потребителите и за промотиране на киберсигурността. Сред другите дружества, които са взели участие в проекта са мащабни компании като Facebook, LinkedIn, VMware, Hitachi, Microsoft, GitHub, Nokia, Oracle, SAP и други.

Присъединяването на Телелинк е станало по време на европейския форум по темата за сигурността в онлайн пространството European Cybersecurity Forum в Полша.

Мисията на обединението е да насърчава интернет сигурността и да бъде платформа за сътрудничество между компаниите с цел защита на клиентите и превенция срещу злонамерени атаки.

Важни послания

Компаниите, които участват се ангажират да си сътрудничат по инициативи, които подобряват сигурността и устойчивостта на киберпространството. В скорошна позиция те отбелязаха, че тяхната мисия има нуждата от съответната подкрепа от страна на администрацията.

"Компаниите, подписали Cybersecurity Tech Accord винаги са вярвали, че защитата на обществения интерес в киберпространството изисква стабилно сътрудничество между правителството и частния сектор. Когато правителството подкрепя трупането на проблеми, вместо тяхното решение, тази съществена колаборация е отслабена и рискуваме да загубим доверието на обществеността в публичното пространство", се казва в документа.

Телелинк е една от най-големите български IT компании, основана преди повече от 15 години, която има присъствие в 10 държави в региона и над 500 служители. В края на миналата година компанията раздели бизнеса си в 4 отделни дружества – „Бизнес Сървисис" за информационна сигурност, „Инфра Сървисис" за телекомуникационна инфраструктура, „Сити Сървисис" за решения за „умни градове" и „Лабс" за развитие и образование.