Български жени предприемачи ще могат да представят свои идеи пред "бизнес ангели" през ноември и декември

Лидия Делирадева 08 ноември 2018
Жени в бизнеса Жени в бизнеса

Ако сте жена предприемач, имате иновативна бизнес идея и искате да я представите пред „бизнес ангели", може да участвате на едно от двете събития, които ще се проведат на 21 ноември и 12 декември 2018 г.

Във връзка с тези събития Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе информационен ден по проект SEEWBAN, който цели да насърчи инвестициите в женско предприемачество чрез изграждане на мрежа от жени „бизнес ангели" в Югоизточна Европа.

Срещата беше официално открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В своето слово той заяви категоричната подкрепа, която БТПП оказва за развитие на женското предприемачество и подпомагането на стартиращи компании в България. Председателят увери присъстващите, че в лицето на БТПП бизнес дамите разполагат с надежден партньор за отстояване на своите интереси и осъществяване на начинанията си.

В изнесените презентации лекторите акцентираха върху процеса на изработване на добър бизнес план и успешното му представяне пред потенциалните инвеститори. На събитието присъстваха десетки представители на бизнеса, висши училища, асоциации на жени предприемачи, както и ученици от Националната финансово-стопанска гимназия. Участниците проявиха огромен интерес към представената платформа за онлайн обучение и възможността за участие в предстоящите „пичинг" събития за жени предприемачи и „бизнес ангели".


На двете събития, които БТПП ще проведе на 21 ноември и 12 декември 2018 г., авторите на най-добрите бизнес идеи ще имат възможност да ги представят пред потенциални инвеститори и да договорят евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание от страна на присъстващите „бизнес ангели".


Представянето на всяка жена предприемач ще протече в следния формат – презентация на бизнес план в рамките на 5 минути, последвани от 5 минути за отговаряне на въпроси от „бизнес ангелите”. След събитието присъстващите жени предприемачи и „бизнес ангели" ще имат възможност да проведат допълнителни разговори и срещи в неформална обстановка.


Представените идеи могат да бъдат от всяка сфера на бизнеса, както и на различни етапи от развитието си.


През септември тази година, в гр. Никозия, на заключителната среща в Кипър по проекта SEEWBAN, който насърчава инвестициите в женското предприемачество чрез създаване на мрежа от жени „бизнес ангели” в Югоизточна Европа, също взе участие представител на БТПП.