Банката за развитие отдели 65 млн. лв. за фонд за подкрепа на стартъпи

Николай Нейчев 09 октомври 2018
Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Българската банка за развитие е създала Фонд за капиталови инвестиции с капитал на обща стойност 65 млн. лв., съобщиха от институцията. Дружеството ще заработи от началото на следващата година.

Фондът ще участва в капитала на малки и средни стартиращи предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността им, осигуряване на средства за развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране за набиране на капитал от регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

Фондът ще отпуска до 6,5 млн. лв. в едно предприятие, като придобива максимум 34% от капитала му.

Приоритетно ще се подкрепят компании във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия и иновации. Освен това, фондът ще консултира дружествата за възможностите за инвестиции.

Според представители на ББР, в България и като цяло в Европа доминират сделките в ранните сегменти при стартиране на бизнес и почти липсва дялов капитал във фазата на растеж. Именно затова се създава Фондът за капиталови инвестиции, който има основна цел да подкрепи българския бизнес.