УниКредит планира жени да заемат 20% от лидерските позиции във финасовата институция

Лидия Делирадева 12 октомври 2018
УниКредит УниКредит

УниКредит обяви целта на групата до 2022 г. да промотира жени на 20% от ръководните позиции. Това е част плана за действие на УниКредит за равнопоставеност на половете и многообразие (Diversity Action Plan). Припомняме, че през юли УниКредит подписа Хартата „Жените във финансите" на Министерство на икономиката и финансите на Великобритания. Освен това, банката ще определи един член на висшия ръководен екип на групата като отговорник за равнопоставеността между половете и приобщаването. Това се съобщава на официалния сайт на финансовата институция.

Според Жан Пиер Мустие - Главен изпълнителен директор на УниКредит – от изключително значение са равнопоставеността между половете, уважението и личностното развитие.

„УниКредит, като паневропейска банка, печели предимства от разнообразието на служителите и ние сме напълно ангажирани да създадем позитивна работна среда, в която всички таланти, колеги се ценят, и различните гледни точки могат да бъдат открито изразявани. Това е начин за постигане на нашата цел да бъдем един от най-добрите работодатели в европейския финансов сектор. Равнопоставеността между половете и разнообразието са важна част от това и ние осъзнаваме, че все още имаме да извървим дълъг път в тази посока. Ние предприемаме решителни действия за непрекъснато подобряване на разнообразието и равнопоставеността между половете на всички нива на нашата група и целта от 20% жени на ръководни позиции до 2022 г. е съвсем ясен пример за това", коментира още Жан Пиер Мустие.

УниКредит обяви, че ще бъдат поставени специфични цели спрямо избора на лица на висши ръководни позиции по отношение на равнопоставеността между половете. Освен това, банковата група си е поставила и глобални цели: минимизиране на разликата в заплащането/баланса между половете. Ще бъдат поставени и допълнителни цели както на групово, така и на местно ниво, като: увеличаване на броя на жените на лидерски роли и еднакви възможности в процеса на подбор.

Напредъкът във връзка с изпълнението на целите, свързани с разнообразието и равнопоставеност на половете, се проследява чрез системата за мониторинг (Gender Balance Dashboard) и се публикува публично в годишния интегриран доклад на групата.