Банка ДСК придобива и застрахователното дружество „Сожелайф България"

Николай Нейчев 06 декември 2018
Сожелайф Сожелайф

Комисията за финансов надзор е одобрила придобиването на застрахователното дружество „Сожелайф България" от Банка ДСК.

Въпросното животозастрахователно дружество „Сожелайф България" има приходи от 10,3 млн. лв. за първите осем месеца от годината. Тя има пазарен дял от 3,5%, с което се нарежда на 7-мо място на пазара. Най-много приходи компанията генерира от застраховка живот с покрит само риска смърт, от която генерират 7,2 млн. лв. За същия период компанията е изплатила 1,7 млн. лв. обезщетения, което прави само 1,7% дял от всички обезщетения на пазара. Плащанията по застраховка живот с покрит само риска смърт са за 1,4 млн. лв.

Втора голяма сделка

Поглъщането е част от една от най-мащабните банкови сделки за последните години на българския пазар, в която Банка ДСК придобива 99,7% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк", с което Банка ДСК най-вероятно ще стане най-голямата българска банка с близо 20 млрд. лв. активи. Както е известно френската финансова група Сосиете Женерал взе решение да продаде дъщерните си банки в Източна Европа, които не са водещи на съответните пазари. Освен българската СЖ Експресбанк, която с 6,6 млрд. лв. активи се нарежда на 7-мо място у нас, ще бъдат продадени и банките в Албания, Македония, Черна гора, Сърбия и Молдова.

Към тази сделка явно ще влязат и дъщерните финансови дружества на банката, които включват освен застрахователно дружество и лизингово дружество.

Консолидацията на българския банков пазар в последно време включва сделките на белгийския собственик на СиБанк, който придоби ОББ от гръцката й банка-майка, а наскоро беше обявено, че друга гръцка банка Банка Пиреус ще бъде погълната от Пощенска банка. През 2016 г. Пощенска придоби клона на Алфа банк у нас. Търговска банка Виктория предстои да бъде придобита от Инвестбанк.