Слънчевата енергия ще заема почти 70% от световния енергиен пазар до 2050 г.

Лидия Делирадева 05 декември 2018
Слънчева енергия Слънчева енергия

ООН събра хиляди специалисти по изменение на климата и държавните глави в Катовице, Полша. Учените настояват да се спрат строежите на нови петролни, въглищни и атомни електроцентрали и да се премине към слънчева енергия.

Слънчевата енергия може да стане основен източник на електричество в света. Това бе заявено на 24-та среща по въпросите на климата на ООН от Европейската платформа за технологии и иновации за фотоволтаични клетки (ETIP PV), съобщава списание PV Magazine.

След три десетилетия слънчевите електроцентрали и покривните панели биха могли да заемат 69% от общия енергиен пазар. Делът на вятърните турбини ще бъде 18% до 2050 г.

Изявлението се основава на изследване, проведено в технологичния университет Лапеенранта (Финландия). Учените смятат, че е необходимо да се спре изграждането на нови петролни, въглищни и атомни електроцентрали и постепенно да се увеличи количеството слънчева и вятърна енергия. Ако годишният ръст съставлява 3-4%, то до 2050 г. фотоволтаиците ще станат най-големия източник на енергия в света.

Хидроенергетиката обаче ще загуби позициита си. Делът ù на световния пазар ще спадне от 16% на 8%.

Според експертите на ETIP PV, тази стратегия ще донесе огромни ползи за европейския производствен сектор. Ако през 2012 г. Европа несъмнено беше лидер в производството на слънчеви панели, сега нейният дял едва достига 6%. Силната конкуренция на азиатските и американските пазари, както и нарастващият интерес към слънчевата енергия от африканските страни, могат да подтикнат европейските производители към експлозивен растеж и развитие.

Европейската комисия представи своята визия за развитие на чистата енергия до 2050 г. Сега 75% от емисиите на CO2 идват от индустриалния сектор. Ето защо през следващите две десетилетия той трябва на 80% да премине към възобновяеми енергийни източници.

Подобна политика ще намали вноса на изкопаеми горива и ще спести 2-3 трилиона евро след 2030 г.

Всяка година от тези средства ще бъде възможно да се отпуснат 175-290 милиарда евро за създаването на въглеродно-неутрална икономика. Днес ЕС инвестира 2% от БВП в своята енергийна система. И за да постигне целите си, трябва да увеличи инвестициите до 2,8%.

Франция вече представи собствена стратегия за преход към нови енергийни източници и обеща да затвори четирите си останали въглищни електроцентрали до 2022 г., както и 14 ядрени реактора от първо поколение с общ капацитет 900 MW до 2035 г.