ЕК понижи прогнозата си за растеж на българската икономика за 2018 г., перспективата обаче остава светла

Николай Нейчев 08 ноември 2018
Кредити в евро Кредити в евро

Европейската комисия понижи прогнозата си за растежа на българската икономика от 3,8% на 3,5% за тази година в есенната си прогноза, публикувана днес.

Прогнозата за растежа на БВП през 2019 г. обаче остава без промяна – 3,7%, а през 2020 г. икономиката ще расте с 3,6%.

Както и преди очакванията за сравнително добрия икономически растеж до голяма степен се основават на вътрешното потребление, което пък от своя страна ще бъде подкрепено от ръста на доходите в страната. Другият фактор на растежа остава европейското финансиране, а също така и традиционно силния износ на българския бизнес, който се очаква дори да бъде повече, отколкото е вносът в страната. Безработицата ще продължи и през следващите години да отбелязва рекордно ниски нива, като през 2020 г. тя ще достигне 5,7%, показват изчисленията на ЕК.

 В същото време обаче инфлацията ще расте, най-вече заради очакван ръст на цената на електроенергията, се казва още в прогнозата. Нивото на повишаване на цените ще достигне 2,6% до края на годината при 1,2% за миналата година. Тук обаче прогнозата изостава от реалността, като НСИ вече отчете годишна инфлация от 3,6% за септември и се очаква при зимните месеци, в които традиционно има повишено потребление, цените да се повишат още.

За разлика от италианския бюджет, ЕК очаква българският да бъде балансиран и дори на плюс, а също така държавният дълг да продължи да се понижава. Към момента бюджетният излишък на България възлиза на 2,9 млрд. лв. или 2,6% от БВП, а външният дълг – 25% от БВП, много под максималното ниво от 60% по маахстрихтските критерии на ЕС. Очакванията на ЕК той да падне под 20% през 2020 г.