Асоциацията на кредитните посредници в България възобнови своята дейност

Николай Нейчев 08 ноември 2018
ипотека ипотека

Асоциацията на кредитните посредници в България възобновява своята дейност. Към момента в нея членуват осем регистрирани необвързани кредитни посредници. Това са

  • Кредитланд
  • Фин Сити
  • Кредит Чойс
  • Санук
  • Нютън ипотечни консултанти
  • Кредисолюшънс
  • Комфорт Кредит
  • Революшън Кредит Консулт

Според последно обновения регистър на БНБ общият брой на регистрираните посредници у нас е 33 български дружества и 13 чуждестранни, които са получили разрешение за работа и у нас. Както е известно от началото на тази година всички консултанти, които изпълняват функция на кредитни посредници трябваше да си направят задължителна застраховка професионална отговорност и да се регистрират в БНБ, за което се дължи еднократна такса от 5000 лв. 

По данни на членовете на асоциацията кредитното посредничество у нас придобива все по-голям пазарен дял, който към момента представлява 20% ог всички ипотечни кредити. Очакванията на консултантите са този дял да надмине 50%, както това се е случило вече дори и в страните от Централна Европа като Чехия, Словакия и Унгария.

У нас само от началото на 2018 г. са били сключени нови и предоговорени стари ипотечни договори на обща стойност от 2,4 млрд. лв., като на годишна база сумата се увеличава с 6%.

У нас е въведена практиката посредниците да получават своето заплащане от банката, с която клиентът в крайна сметка сключва договор. Затова е важно, че в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители се изисква от консултантите те да предоставят почтено пълна информация на потребителя.