Броят на новите жилищни сгради намалява

Ивана Тодоровска 07 ноември 2018
Сграда Сграда

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944. Спрямо същия период на миналата година сградите са с 51 по-малко, или с 10,1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3,6%. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голяма част от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. са със стоманобетонна конструкция – 71,6%. Следват тези с тухлена – 25,1%, с друга – 2,9%, и с панелна – 0,4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72,2%), следвани от жилищните кооперации (20,3%). През третото тримесечие на 2018 г., в сравнение с третото тримесечие на 2017 г., броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив - 77 сгради с 239 жилища, и Бургас - 68 сгради с 543 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (43,3%), следват тези с три стаи (27,5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,9%.