Българите гледат песимистично на икономическата ситуация и финансовото си състояние

Ивана Тодоровска 07 ноември 2018
Groceries Groceries

Потребителското доверие на потребителите в България се понижава с 3,2 пункта през октомври тази година, сочат данни на НСИ.

Както в градовете, така и в селата, хората са негативно настроени по отношение на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца и имат песимистични очаквания следващите дванадесет месеца.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последната година има песимизъм в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което изразява по-малко негативна нагласа в сравнение с три месеца по-рано. Същевременно обаче, прогнозите за следващите дванадесет месеца и на градското, и на селското население се влошават, в резултат на което общият балансов показател намалява с 5,4 пункта.

Потребителите продължават да са на мнение, че през последната година има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите 12 месеца.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Относно безработицата в страната, прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в градовете то ще бъде с по-високо темпо. Според статистиката, има и леко влошаване на общата оценка за нагласите да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.