Топ 10 на българските банки с най-голяма печалба

Николай Нейчев 05 ноември 2018
Евро земи Евро земи

Българските банки уверено вървят към най-добрата си година, откакто се публикуват отчетни данни за резултатите им. През първите девет месеца на годината те генерираха 1,2 млрд. лв. чиста печалба след данъци. Това е повече отколкото през цялата предходна година и с 40% ръст на годишна база.

Също така за първи път се подобрява печалбата за първите три тримесечия на исторически най-силната година за местните банки досега – 2008 г. точно преди глобалната финансова криза. Тогава за периода януари – септември банковата система регистрира 1,1 млрд. лв. печалба.

Но кои са водещите двигатели на тази внушителна печалба? Forbes класира водещите 10 банки в България по тяхната печалба от началото на годната:

  1. Уникредит Булбанк 334,8 млн. лв. (61% ръст на годишна база)
  2. Банка ДСК 191,2 млн. лв. (-10% спад на годишна база)
  3. ОББ 135,6 млн. лв. (банката се обедини със СиБанк)
  4. Пощенска банка 126,9 млн. лв. (27% ръст)
  5. Райфайзенбанк 104 млн. лв. (-11% спад)
  6. Сосиете Женерал Ескпресбанк 86,4 млн. лв. (7,6% ръст)
  7. Първа инвестиционна банка 62,2 млн. лв. (1,6% ръст)
  8. ПроКредит банк 26,2 млн. лв. (12,7% ръст)
  9. Ти Би Ай 25,5 млн. лв. (3,8% ръст)
  10. Централна кооперативна банка 21,8 млн. лв. (-21% спад)

Прави впечатление, че голяма част от водещите банки, като Банка ДСК, Райфайзенбанк, ЦКБ публикуват по-слаби резултати в сравнение с миналата година. Като цяло 9 банки имат понижение на печалбата. Въпреки това силните положителни резултати на Уникредит Булбанк, Юробанк и ПроКредит банк оказват по-голямо влияние. При Уникредит Булбанк най-голям фактор за значителния ръст са приходите от дивиденти в размер на 115 млн. лв. При Пощенска банка – най-вече заради значително понижение на обезценките от 58 млн. лв. на 44 млн. лв.