Фалитите на компании в България намаляват, но задлъжнялостта расте

Николай Нейчев 11 октомври 2018
Фалит Фалит

През миналата година в България е имало само 311 фалита на компании, което представлява дял от едва 0,1%. За сравнение с 2016 г. несъстоятелностите бяха с 18% по-малко, което показва значително подобряване на средата, се казва в доклад на водещата компания за застраховане на кредитния риск у нас Кофас.

Прогнозата на агенцията сочи, че през 2018 г. ще има понижение с 1,9% на фалитите, но през 2019 г. те ще се увеличат с 4,6% поради натрупването на негативни фактори, които в момента се наблюдават.

Другият извод в анализа е, че случаите, в които българските компании имат нереализирано вземане от търговски партньор зачестяват. А тази тенденция се очаква да се задълбочи с понижаването на икономическата активност. Така броят на компаниите с много висока степен на риск се е увеличила през последната една година с цели 17% на близо 75 000 дружества.

Рисковите сектори

Традиционно най-много проблеми с несъстоятелността има в сектора на строителството и търговията на дребно, а от скоро в тази група влизат и транспортните компании.

Най-коректни са дружествата в IT сектора и сектора на здравеопазването – медицинска и стоматологична помощ. Също така към тях от скоро се числят и дружествата, занимаващи се с производство на мебели и тези от сектор сигурност.

Какво се случва в Източна Европа

В сравнение с останалите държави в нашия Източен регион на Европа България е сред малкото държави, в които има спад на броя на фалитите. Такъв се наблюдава само в Чехия, Латвия, Словакия и Украйна. Навсякъде другаде нещата в сектора се влошават, като това особено важи за Хърватия, където несъстоятелностите се увеличават с 40% на годишна база до 901 случая. Натрупващите се негативни фактори са най-много в Полша, където се очаква през 2018 г. да има най-голям ръст на фалитите. Там Кофас предвижда 20% скок на броя несъстоятелности.