Българският износ за Турция продължава да се свива – вече с 26%

Николай Нейчев 10 октомври 2018
Спад Спад

Износът на български стоки и услуги за съседна Турция продължава да се свива. Към края на август понижението на експорта за южната ни съседка е вече 26%, което е с 6 процентни пункта повече в сравнение с предходния месец.

Общата сума на изнесената продукция в периода януари – август възлиза на 2,3 млрд. лв., срещу 3,15 млрд. лв. за същия период на миналата година. Така с Турция вече имаме отрицателно търговско салдо, възлизащо на 150 млн. лв. За сравнение, по същото време миналата година с Турция имахме положително търговско салдо от 670 млн. лв.

Въпреки понижението, Турция остава най-важният пазар извън Европейския съюз за българските компании. За сравнение, на второ място е Китай, където обаче се пласират по-малко от 1 млрд. лв. експортни стоки. Нестабилната икономическа ситуация в Турция обаче е риск пред българските компании, които изнасят продукцията си там.

На първо място, мерките на турското правителство по „дедоларизация" на икономиката доведоха до рязък спад на турската лира. През август валутата, която и без друго плавно губеше стойност през последните години, рязко поевтиня с 20%. Като ответна мярка Турската централна банка увеличи основния лихвен процент в страната на 24%. По-високите лихви доведоха до инфлация. Срещу нея правителството обяви необичайни мерки, като принуди представители на частния сектор да се съгласят да понижат цените на стоките от основната потребителска кошница с 10%. Тези събития водят до повишен валутен риск пред българските компании, които търгуват в южната ни съседка, предупреди агенцията за кредитно застраховане Кофас.