НСИ: Търговията на дребно през август се повишава с 0,5%

Ивана Тодоровска 09 октомври 2018
Пазаруване Пазаруване

Търговията на дребно през август се повишава с 0,5%, спрямо месец по-рано. Това сочат данни на НСИ за търговията на дребно, без тази с автомобили и мотоциклети. Според календарно изгладените данни, оборотите се повишават с 5,1 на сто за август 2018 г., сравнено със същия месец на миналата година.

Статистиката отчита ръст на оборотите при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2,4%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1,1 %, търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,9%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 0,8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 0,4 %.

Спад е отбелязан при: текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2,3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 0,5%.

През август 2018 г., сравнено със същия период на миналата година, значителен ръст на оборотите има при търговията с фармацевтични и медицински стоки – с 11,8%.

Продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се повишават с 9%.

Намаление има при търговията с разнообразни стоки – с 1,3%, търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 1,2%, търговията на дребно с горива и смазочни материали – с 1% и търговията на дребно с компютърна и комуникационна технология – с 0,6%.